Pliki do pobrania (Download)

 

   Program                           Komunikat

English version

   Invitation                          Agenda

 

Aktualizacja: 28.02.2024 r.


 Prezentacje przedstawione na VI konferencji 
NAUKA – PRAKTYCE „Krowa mleczna w pytaniach”:
  Jak ograniczać ryzyko kwasicy żwacza u krów mlecznych?

Oral presentation from VI CONFERENCE FROM SCIENCE TO PRACTICE
 “Dairy cows in questions”: How to Limit Risk of Ruminal Acidosis  in Dairy Cows? 

20-21  marca 2024       20-21 March 2024

 1.      Kwasica żwacza więcej pytań niż odpowiedzi?  
         Rumen acidosis – more questions than answers?   Zygmunt M. Kowalski (Polska)

 2.      Czy pomijamy jakieś czynniki ryzyka kwasicy żwacza?
       
Have we been missing risk factors for ruminal acidosis?  Greg Penner (Kanada)

 3.      Jak behawior krów wpływa na zdrowie żwacza?
      
How does dairy cow behavior affect rumen health?  Trevor DeVries (Kanada)

 4.      Jak składem dawki i sposobem jej zadawania można zapobiegać SARA?
      
How can dietary formulation and management prevent SARA? Robert Van Saun (USA)

 5.      Biomarkery zdrowia żwacza: co mówią nam w diagnostyce i prewencji kwasicy żwacza?
      
Biomarkers of rumen health: what do they tell us in terms of diagnose and prevention? Qendrim Zebeli (Austria)

 6.      Czy kwasica żwacza jest problemem w odchowie cieląt?
      
Is ruminal acidosis also a problem in calves? Paweł Górka (Polska)

 7.      Bolusy w żwaczoczepcu dla diagnozy SARA – jak je najlepiej wykorzystać w monitoringu stada krów mlecznych?
      
Reticuloruminal boluses for SARA diagnosis – how can we best use it on dairy farms? Nicholas Jonsson (Wielka Brytania)

 8.      Czy kwasica w przewodzie pokarmowym przyczynia się do ogólnoustrojowego stanu zapalnego?
       Does hindgut acidosis contribute to systemic inflammation?  Erin Horst (USA)

 9.      Czy zwiększenie ilości pasz treściwych podawanych krowom w stacji żywienia robota zwiększa ryzyko kwasicy żwacza?
      
Does increasing the amount of concentrate provided in an automated milking system (robot) affect risk for ruminal acidosis? Greg Penner (Kanada)

 Aktualizacja: 03.04.2024 r.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK