KONFERENCJA 2023

Rozród krów mlecznych - jak wiele zależy od ich żywienia?
Ketoza u krów mlecznych – choroba czy zaburzony status metaboliczny?

Reproduction of dairy cows – how much depends on their nutrition?
Ketosis in dairy cows – disease or impaired metabolic status?

Kraków, 9-10 marca 2023r.
[logo Szkoła Żywienia Krów]
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK