Program

Rozród krów mlecznych – jak wiele zależy od ich żywienia?
Reproduction of dairy cows – how much depends on their nutrition?

9:00 - 10:00
Rejestracja
Registration
10:00 - 10:15
Otwarcie konferencji
Introduction
Zygmunt M. Kowalski
10:15 - 11:15
Dlaczego znacznie trudniej zacielić wysoko wydajną krowę mleczną?
Why is it more difficult to get high yielding dairy cows pregnant?
Geert Opsomer (Belgia/Belgium)
(Sponsor: Elanco)
11:15 - 12:15
Rozród krów mlecznych – jak wiele zależy od pobrania białka i aminokwasów?
Reproduction of dairy cows – how much depends on protein and AA intake?
Phil Cardoso (USA)
(Sponsor: Kemin)
12:15 - 12:45
Przerwa kawowa
Coffee break
12:45 - 13:00
Jakie są konsekwencje ketozy dla rozrodu krów mlecznych?
What are the consequences of ketosis for dairy cow reproduction?
Zygmunt M. Kowalski,
Marta Sabatowicz (Polska/Poland)
13:00 - 14:00
Rozród krów mlecznych – jak wiele zależy od okresu przejściowego?
Reproduction of dairy cows – how much depends on the transition period?
Robert J. Van Saun (USA)
(Sponsor: Josera)
14:00 - 15:00
Rozród krów mlecznych – jak wiele zależy od pobrania tłuszczu i kwasów tłuszczowych?
Reproduction of dairy cows – how much influenced by fat or specific fatty acids intake?
Uzi Moallem (Izrael/Israel)
(Sponsor: Wawasan Agrolipids)
15:00 - 15:15
Podsumowanie
Concluding remarks
Zygmunt M. Kowalski
15:15 - 16:30
Lunch

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK