Program

„Krowy mleczne w pytaniach: Nauka – praktyce”.

Program konferencji „Krowa mleczna w pytaniach”
Jak ograniczać ryzyko kwasicy żwacza u krów mlecznych?

Kraków, 20-21 marca 2024

Poniżej do pobrania zaproszenie program Konferencji

Program             

Program of the Conference: "Dairy Cow in Questions"
How to Limit Risk of Ruminal Acidosis in Dairy Cows?
Krakow, March 20-21, 2024

Agenda       

 

    

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK